โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กร ( การป้องกันระงับอัคคีภัย)

Posted by:

วันที่ 7 กันยายน 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้
ได้จัดโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กร
( การป้องกันระงับอัคคีภัย)

DSC_0030 DSC_0033 DSC_0058 DSC_0066 DSC_0107 DSC_0142 DSC_0158 DSC_0164 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0178 DSC_0180 DSC_0181

0

Add a Comment