โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

Posted by:

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 งานสาธารณสุข อบต.ก่อเอ้ ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ณ โรงเรียนบ้านดงยาง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน

20862596_2000487369965173_539920849_o 20883395_2000487199965190_316265895_o 20273606_2000487183298525_984927918_o 20906899_2000487326631844_1478350371_o

 

 

0

Add a Comment