โครงการปล่อยลูกพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบลก่อเอ้

Posted by:

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 งานส่งเสริมการเกษตร อบต.ก่อเอ้ ได้ดำเนินการโครงการปล่อยลูกพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ

ภายในตำบลก่อเอ้ ณ หนองสามควาย บ้านก่อ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน

20861314_1999038250110085_1356477353_o 20841609_1999038380110072_936949858_o

0

Add a Comment