โครงการให้ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

Posted by:

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานสาธารณสุข
อบต.ก่อเอ้ ได้จัดโครงการให้ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา)

0

Add a Comment