การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

Posted by:

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560

20904272_2000565423290701_1109689960_o 20930169_2000565576624019_1428194658_o 20930262_2000565643290679_1497550456_o

0

ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงาน ป.ป.ช.

Posted by:

ITA

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

รับชมที่นี่ -> https://www.youtube.com/watch?v=nSIi1mzf0E4

0