ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากสำนักงาน ป.ป.ช.

Posted by:

ITA

สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560

รับชมที่นี่ -> https://www.youtube.com/watch?v=nSIi1mzf0E4

0

โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

Posted by:

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้

ได้จัดฝึกอบรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป อาทิ ข้าวหมาก เครื่องดื่มพร้อมชง(จากข้าวกล้องงอก) ผงปรุงลาบ เป็นต้น

18518926_1250812841684523_20796493_o 18519115_1250812761684531_691541741_o 18519262_1250815471684260_1271794473_o 18553671_1250813058351168_2031358631_o 18553796_1250812898351184_1346227833_o 18553828_1250813088351165_128317506_o

0

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ นำโดยนายก สุริยา บุญประภาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง                            ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อย  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

18519360_1250816268350847_1572775054_o 18554123_1250816428350831_505531541_o 18575165_1250816375017503_640522283_o 18575287_1250816381684169_2074237340_o 18575685_1250816321684175_1162890519_o 18575791_1250816275017513_17965405_o 18596476_1250816361684171_689591532_o 18596713_1250816301684177_817765256_o

0

ต้อนรับคณะดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก่อเอ้ 2560

Posted by:

ต้อนรับคณะดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก่อเอ้28 เมษายน 2560 จากสำนักงานปลัดแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18156844_1195033573956704_4912278750634114720_n18033003_1195030363957025_3537916903900451347_n

18194111_1195030477290347_5600680523188200865_n18157148_1195033687290026_5204431648464285533_n18195034_1195033470623381_7698495227247953474_n

 

18118944_1195031140623614_8172521209438565885_n

 

0
Page 3 of 3 123